บ้านเดี่ยว

3-4
parking

5
beds

388 - 485
sq.m.

2
parking

3
beds

290 - 330
sq.m.