คอนโดมิเนียม

KRAAM (คราม)

สุขุมวิท 26

Starts 16.9 Mb.

1-4
parking

1-4
beds

61 – 228.5
sq.m.

1
parking

1-2
beds

59 – 95
sq.m.