คลัสเตอร์โฮม / ทาวน์โฮม

Cherkoon (เฌอคูน)

ราชพฤกษ์

Starts 4.69 Mb.

2
parking

3
beds

168
sq.m.

Sold out

Quarter 31 (ควอเตอร์ 31)

สุขุมวิท 31

Starts 49 Mb.

4
parking

4 - 5
beds

425 - 431
sq.m.

Quarter 39 (ควอเตอร์ 39)

สุขุมวิท 39

Starts 39.9 Mb.

3-4
parking

4
beds

380 – 479
sq.m.