บ้านเดี่ยว

3-4
parking

5
beds

388 - 485
sq.m.

2
parking

3
beds

290 - 330
sq.m.

คลัสเตอร์โฮม / ทาวน์โฮม

Cherkoon (เฌอคูน)

ราชพฤกษ์

Starts 4.69 Mb.

Sold out

2
parking

3
beds

168
sq.m.

Sold out

Quarter 31 (ควอเตอร์ 31)

สุขุมวิท 31

Starts 49 Mb.

4
parking

4 - 5
beds

425 - 431
sq.m.

Quarter 39 (ควอเตอร์ 39)

สุขุมวิท 39

Starts 39.9 Mb.

3-4
parking

4
beds

380 – 479
sq.m.

คอนโดมิเนียม

KRAAM (คราม)

สุขุมวิท 26

Starts 16.9 Mb.

1-4
parking

1-4
beds

61 – 228.5
sq.m.

1
parking

1-2
beds

59 – 95
sq.m.