Share

< Back to news

นายณ์ เอสเตท เข้ารับพระราชทานรางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพฯ

April 30, 2019

นายณ์ เอสเตท คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ ในงานพระราชทานรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 (ASA Real Estate Awards 2018) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด เป็นตัวแทนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นับเป็นอีกก้าวสำเร็จของ นายณ์ เอสเตท ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของประเทศไทย โดยโครงการควอเตอร์ 39 (Quarter 39) โครงการบ้านหรูนิยามใหม่แห่งการใช้ชีวิตใจกลางสุขุมวิท ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคา 30 ล้านบาทขึ้นไป และที่สำคัญในงานนี้ นายณ์ เอสเตท ยังเป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียว ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่นประจำปีนี้อีกด้วย

งานประกาศรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 84 ปี การก่อตั้งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการตัดสินรางวัลนี้มุ่งเน้นที่คุณภาพของการออกแบบและก่อสร้างอย่างมีมาตรฐาน โดยการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับและจริยธรรมอันดีของนักพัฒนา ซึ่งรางวัลอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ผ่านการคัดสรรกลั่นกรองอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

ความสำเร็จครั้งนี้ล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ นายณ์ เอสเตท ในการการสร้างสรรค์ผลงานที่มีทั้งความสวยงาม คุณภาพและความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ของการพักอาศัยที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ผ่านการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และที่สำคัญรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม และคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนในการอยู่อาศัยในระยะยาวอย่างแท้จริงต่อไป