Share

< Back to news

“พาร์ค พรีว่า” คว้าสามรางวัลใหญ่ Asia Pacific Property Awards

April 18, 2016

โครงการพาร์คพรีว่า นิยามใหม่แห่งการใช้ชีวิตในเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน Asia Pacific Property Award 2016 – 2017 ซึ่งถือเป็นเวทีการประกวดด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ จากการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อรฤดี ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัดกล่าวว่า

“ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการก้าวข้ามขีดจากัดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีทั้งความสวยงาม และความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ของการพักอาศัย และเป็นแรงผลักดันสาคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทั้งนวัตกรรม เปี่ยมด้วยคุณภาพ และมีความยั่งยืนเพื่อการพักอาศัยในระยะยาวอย่างแท้จริงต่อไป”

โครงการพาร์คพรีว่าได้รับการเสนอชื่อใน 3 สาขาและคว้ารางวัลในทุกสาขา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศประเภท 5 Star โครงการบ้านเดี่ยวยอดเยี่ยม (5 Star Best Property Single Unit) และยังได้เป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับโลกบนเวที International Property Award 2016 – 2017 ที่ประเทศอังกฤษ, รางวัลชนะเลิศประเภท 5 Star การออกแบบภายในบ้านตัวอย่างยอดเยี่ยม (5 Star Best Interior Design Show Home) และรางวัลชนะเลิศประเภท Highly Commended การออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านเดี่ยวยอดเยี่ยม (Highly Commended Architecture Single Residence)