ติดต่อเรา

ชั้น 7 อาคารไทยวา ทาวเวอร์
เลขที่ 21/14 & 21/16
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ประเทศไทย

09:00 – 17:30

admin@nyeestate.com

  • เยี่ยมชมโครงการ
  • นายณ์ เอสเตท รับซื้อที่ดิน
  • อื่นๆ
ข้อความ


*ต้องกรอกให้ครบ

OwnerBroker
Offering Price *

Bht/Unit
Bht/Ngan
Bht/Square wah

Area *

Rai
Ngan
Square wah


FreeholdLeasehold

Message


Map of the land *

Browse

Browse

Browse

- Maximum upload : 3 files
- Upload size must not exceed 8 Mb (file types,gif,jpg,png,pdf)

Land Title Deed / Map of ownership boundaries *

Browse

Browse

Browse

- Maximum upload : 3 files
- Upload size must not exceed 8 Mb (file types,gif,jpg,png,pdf)

Additional Documents

Browse

Browse

Browse

- Maximum upload : 3 files
- Upload size must not exceed 8 Mb (file types,gif,jpg,png,pdf)

* Must be filled inUpload File

Message

Upload File

* Must be filled in

Popup Message

Thank you for contacting us.
We will contact you shortly.